Programmatic is Simple

69776542_743287449450408_7238272628346060800_o
0

Ro:

Tehnologiile moderne și serviciile online au schimbat semnificativ ritmul de viață al mijloacelor de publicitate. Programmatic advertising buying sau „cumpărarea algoritmică a publicității”, datorită mecanismelor de automatizare și optimizare, vă permite să vedeți marketingului pe internet dintr-un alt unghi de vedere.

Programmatic reprezintă un set de metode pentru achiziționarea de publicitate pe internet folosind sisteme automatizate (roboți) și algoritmi pentru a decide asupra unei tranzacții, fără participarea obligatorie a unei persoane (cumpărător), pe baza datelor socio-demografice și comportamentale despre utilizatorii disponibili atât pentru site-uri cât și pentru agenții de publicitate. Această abordare vă permite să îmbunătățiți targetingul audienței și să treceți efectiv de la achiziționarea de locuri și afișări la achiziția publicului țintă.

„Programmatic is Simple” va reuni, la un loc, experți de top din Moldova și Ucraina pe o pentru a atinge un obiectiv comun: să învețe agenții de publicitate să gândească în mod Programmatic, să ajute la dezvoltarea comunicațiilor digitale ținând cont de posibilitățile publicității programate, să ofere informații complete despre posibilitățile, tendințele actuale și aplicarea în practică a tuturor acestor tehnologii.

Temele conferinței vor acoperi toate aspectele publicității de tip Programmatic, iar evenimentul va oferi perspective asupra modului în care această industrie rapidă se dezvoltă la nivel local și regional. Este un eveniment atât pentru cei care cumpără cât și vând inventar în industria media.

„Programmatic is Simple” va reuni, pe 27 septembrie, la Tekwill, toată industria media, unde se vor discuta toate avantajele și întrebările referitor la sistemul programmatic.

Prima ediție „Programmatic is Simple” este organizată de către Admixer Moldova.

Admixer Moldova este oficiul regional al Admixer Advertising, unul dintre cei mai mari jucători de publicitate digitală din regiunea CSI. Admixer oferă o gamă completă de produse și servicii de publicitate digitală atât pentru agentul de publicitate / agenție, cât și pentru site-urile / editorii / rețelele publicitare.

Ia-ți biletul aici: https://bit.ly/32gMhJP

Early bird:
One Ticket – 100 lei
Double Ticket – 200 lei

After 13 septermber:
One Ticket – 150 lei
Double Ticket – 300 lei

More on: http://www.admixer.md/conference/

See you on the 27th!
__________________________________________________________

Rus:

Современные технологии и онлайн-сервисы значительно изменили ритм жизни рекламных медиа. Programmatic advertising buying, или «алгоритмическая закупка рекламы» благодаря механизмам автоматизации и оптимизации позволяет по-новому взглянуть на интернет-маркетинг.

Programmatic – это совокупность методов закупки рекламы в интернете с использованием автоматизированных систем (роботов) и алгоритмов для принятия решений о сделке, без обязательного участия человека (байера), на основе социально-демографических и поведенческих данных о пользователях, имеющихся в распоряжении как площадки, так и рекламодателя. Такой подход позволяет улучшить таргетинг и фактически перейти от закупок мест и показов к закупкам целевой аудитории.

“Programmatic is Simple” объединит на одной площадке ведущих специалистов из Молдовы и Украины, для достижения общей цели: научить рекламодателей мыслить Programmatic, помочь разработать digital-коммуникации с учетом возможностей программируемой рекламы, предоставить исчерпывающую информацию о возможностях, текущих тенденциях и практическом применении всех этих технологий.

Темы конференции будут охватывать все аспекты программатик рекламы, а мероприятие даст представление о том, как эта быстрорастущая сфера развивается на местном и региональном уровне. Это событие как для тех, кто покупает, так и для тех, кто продает инвентарь в медиа-индустрии.

Первое издание «Programmatic is Simple» организовано Admixer Moldova с поддержкой Admixer Ukraine.

Admixer Moldova – региональный офис Admixer Advertising, одного из крупнейших игроков цифровой рекламы в СНГ. Admixer предлагает полный спектр цифровых рекламных продуктов и услуг как для рекламодателя / агентства, так и для сайтов / издателей / рекламных сетей.

Билеты: https://bit.ly/32gMhJP

До 13 сентября:
Один билет – 100 лей
Двойной билет – 200 лей

После 13 сентября:
Один билет – 150 лей
Двойной билет – 300 лей

Подробнее на: http://www.admixer.md/conference/

Увидимся 27-го сентября!

Bloguri relevante